Sertifikat gosudarstvennykh trudovykh sberegatelnykh kass, 10 rubel, 1927, obrazec

2,000.00€

EF-