Kvalita bankoviek


UNC (Uncirculated), N
Bezchybne zachovalý exemplár, neobiehajúci, bez akýchkoľvek prehybov, ohnutých rožkov, bez škvŕn, nepošpinený


aUNC (almost Uncirculated), 0
Bez prehybov, len drobné vady (napr. ohnuté rožky)


EF/XF (Extra Fine), 1
čistý, 1x preložený


VF (Very Fine), 2
Menšie nečistoty, vo všeobecnosti 2x preložený


F (Fine), 3
Viackrát preložený, nečistoty, bez poškodenia.


VG (Very Good), 3-4
Silnejšie prekladaný, vydreté miesta v prehybe, silnejšie pošpinený, nepatrne natrhnutý


G (Good), 4-5
Chýbajúce časti, poškodený.


+ a - znamenajú lepšia / horšia ako ...