Theresienstadt, 10 Kronen, 1917


Theresienstadt, 10 Kronen, 1917

Cena :  30.00€

Počet kusov : 1
Popis :
Stav:  aUNC-(0-)

Theresienstadt, 10 korona, 1917;  Theresienstadt, 10 korun, 1917;  

Jazyky
English slovak magyar
prázdna
x