Orsoy, 3x 10 - 50 Pfennig, 1921


Orsoy, 3x 10 - 50 Pfennig, 1921

Cena :  2.00€

Počet kusov : 0
Popis :

Jazyky
English slovak magyar
prázdna
x