Berlin, 10.000.000 Mark, 1923, Notafilia-KP, Nemecko, Deutsche Reichsbahn / Reichspost, 10035

Berlin, 10.000.000 Mark, 1923


Berlin, 10.000.000 Mark, 1923

Cena :  1.00€

Počet kusov : 1
Popis :
Stav:  VF(2)
Jazyky
English slovak magyar
prázdna