Bayerische Notenbank, 5000 Mark, 1922


Bayerische Notenbank, 5000 Mark, 1922

Cena :  3.00€

Počet kusov : 0
Popis :
Stav:  F+(3+)
Jazyky
English slovak magyar
prázdna
x