50 Pfennig, 1919


50 Pfennig, 1919

Cena :  12.00€

Počet kusov : 0
Popis : natržená 3mm
Stav:  aUNC-(0-)

x