50 Mark, 1918


50 Mark, 1918

Cena :  35.00€

Počet kusov : 1
Popis : Ros 56c
Stav:  VG-(4)
x