50 livres, 1792


50 livres, 1792

Cena :  30.00€

Počet kusov : 1
Popis :
Stav:  F+(3+)
Jazyky
English slovak magyar
prázdna
x