25 marka, 1919


25 marka, 1919

Cena :  45.00€

Počet kusov : 0
Popis :
Stav:  VG(3-4)
x