20 Mark, 1948


20 Mark, 1948

Cena :  25.00€

Počet kusov : 0
Popis : Ros 240
Stav:  VG-(4)
x