100 roepiah, 1944


100 roepiah, 1944

Cena :  10.00€

Počet kusov : 0
Popis :
Stav:  VF(2)

Jazyky
English slovak magyar
prázdna
x