10 Reichsmark, 1929(45), Schörner


10 Reichsmark, 1929(45), Schörner

Cena :  250.00€

Počet kusov : 1
Popis : VF-

Jazyky
English slovak magyar
prázdna
x