10 Pfennig, 1948


10 Pfennig, 1948

Cena :  2.00€

Počet kusov : 1
Popis : Ros 251a
Stav:  VG(3-4)
x