10 Pfennig, 1948


10 Pfennig, 1948

Cena :  3.00€

Počet kusov : 0
Popis : Ros 251b
Stav:  F+(3+)

x