10 kroner, 1947


10 kroner, 1947

Cena :  30.00€

Počet kusov : 1
Popis :
Stav:  VG+(3-)

Jazyky
English slovak magyar
prázdna
x