1 gulden, 1920


1 gulden, 1920

Cena :  40.00€

Počet kusov : 1
Popis :
Stav:  VG(3-4)
x