1 cent, 1942


1 cent, 1942

Cena :  0.50€

Počet kusov : 0
Popis :
Stav:  VF-(2-)

Jazyky
English slovak magyar
prázdna
x